Page 11 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 11

Den nøgne krop                                 i toppen    af Mette Duekilde
       SPN, et af USAs største                     blind for, at The Body Issue også er
       sportsmedier, har for 9.                        en publikumssucces og indtje-
    E gang udgivet et Body                             ningskilde pga. de afklædte
    Issue med nøgne por-                             billeder. Vicepræsident i
    trætfotografier af ver-                              ESPN Chad Millman har
    densstjerner indenfor                                sagt: “Body er et utrolig
    sport. I 2017 var                                 vigtigt magasin. Det
    Caroline  Wozni-                                  taler om alle slags
    acki en af dem. Vi                                   atletiske kroppe på
    ville gerne have                                   en sund og posi-
    interviewet Ca-                                    tiv måde og afslø-
    roline Wozniacki                                    rer historier, som
    om, hvorfor hun                                    er  inspirerende
    stiller op til det,                                  for læserne pga.
    men har ikke fået                                    de  forhindringer
    kontakt, så vi må                                    mange af disse at-
    bruge   hendes                                    leter skal igennem
    egne udtalelser til                                   for bare at kunne
    andre medier.                                     deltage. Men det vi-
                                               ser især den utrolige
    På Instagram skrev hun                                magt fotografiet har til
    selv: Stolt og glad for                             at få os til at stoppe op
    dette billede! Tak #ESPN-                             og overveje hvad det er vi
    Body for forsiden, ledsaget                           ser.”
    af dette smukke billede af en
    tenniskrop.                                 I 2016 var der debat i USA om
                                         ESPN var gået for langt med at vise
    I interview til ESPN Magazine siger hun:               nøgenhed. ESPN tog det selv op på de-
    ”Jeg har indset, at jeg ikke kan bruge tid på at         res egen hjemmeside.
    stresse over noget jeg ikke har og bare må glædes over det
    jeg har. Hvis jeg ikke ligner en supermodel på catwalken,  Jim Brady, public editor hos ESPN skrev i en blog, at han
    gør det ikke noget, for jeg ser godt ud på min egen måde.”  syntes det var upassende at sætte et billede af en nøgen
                                bagdel øverst på ESPNs hjemmeside. I den trykte version
    Hvorfor skal sportsstjerner fotograferes nøgne?    var billedet dækket af et ekstra omslag, der kunne fjernes,
    The Body Issue 2017 rummer 24 atleter som viser deres  men på hjemmesiden stod billedet, som det var. Han teste-
    nøgne krop i aktion. I de ledsagende interview fokuserer  de sin holdning til billedet hos bekendte i forskellige aldre.
    atleterne på, hvordan deres krop er en faktor i sporten eller  Alle under 30 syntes det var et flot og æstetisk billede.
    påvirkes af sporten, f.eks. en kvindelig kampsportsatlet, der  Mange over 30 var enige i, at det ikke burde ligge offent-
    kan se, at hun mister brystvæv ved træningen eller en foot- ligt på en sportshjemmeside. Deraf konkluderer han, at de
    ballspiller, der er mere spinkel end de fleste i den meget  unge, som er vant til internet og sociale medier, er mere
    fysiske sport. Der er også en para-atlet imellem, som viser  vant til at se afklædte, ucensurerede billeder end de lidt
    sin krop med dens fysiske mangel.           ældre.
    Det journalistiske fokus er på at vise kroppen som sportens
    redskab og grundforudsætning. Men man skal ikke være  Se hele ESPN Body Issue på www.espn.com/bodyissue

                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16