Page 12 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 12

DEB ATTEN I D ANMARK


                                      Krops-
                                   debatten
                                kører afsted

    WORLD NAKED

    BIKE RIDE                         i medierne    Af Mette Duekilde, baseret på
    oversatte uddrag af Luca P. Gentiles blog
    Travelthetheaterwordpress.org                      Af Mille Hansen


                                  017 var præget af debatten om en voksende
       orgerne erobrer byen tilbage, kun bevæbnet    bølge af blufærdighed både blandt unge og
       med deres kroppe og deres cykler. Luca Gen- 2 voksne, specielt når det gælder at gå i bad ef-
    B tile har flere gange stået bag Naked Bike Ride i   ter fitness og i svømmehaller. Politiken har belyst
    København, senest i 2016. Siden er han draget vi- problematikken i en række artikler, hvor der blev
    dere ud i verden på sin cykel og fortsætter med at  beskrevet, at badegæster helst klæder om allerede
    arrangere nøgencykelture i byer, som han befinder  hjemmefra for ikke at vise sig nøgne foran andre af
    sig i ved sommertid.                  svømmehallens gæster. Det er værst med de unge
                                og blandt dem, værst med pigerne, hvilket nemmest
    “ Konceptet er enkelt: en gang om året, på sommerens var- ses lige efter idrætstimer. Der laves opinionsunder-
                                søgelser om emnet og de viser, at det nu faktisk er
     meste dag, laver vi en cykeltur rundt i byen for at få byen  majoriteten, der ikke ønsker at bade med andre.
     tilbage fra store motorkøretøjer og for at råbe (og synge)
     mod forurening, biler og hyklerisk snerperi. For at proteste- Unge vokser op i en kultur, hvor mediernes retouchere-
     re mod uanstændig eksponering for biler og forurening. For  de billeder dikterer, hvordan den perfekte krop skal se ud
     at fejre cykling, natur, menneskekroppen og tilværelsens  og ifølge de uskrevne regler i de unges subkultur, må alle
     enkelhed og frihed.                 andre, mere naturlige kroppe, ikke vises frem. For ikke at
                                nævne, at de unge efterhånden slet ikke ved, hvordan en
     Nøgenhed er ikke et krav. Beslutningen om at være nøgen  naturlig krop ser ud, da de aldrig ser den naturlige nøgen-
     er helt op til deltagerne. De enkelte deltagere bestemmer  hed omkring sig. De afspejler sig dog ikke kun i de perfekte
     selv, hvor meget nøgenhed de er indforståede med.  kroppe i medierne, men også i hinanden. Og det, der gør
                                fælles badning besværlig, er kampen om at ligne veninder-
     Hvordan det hele begyndte:              nes fælles forestilling om en perfekt krop. Ligner man ikke
     Den 12. juni 2004 gik cyklister i 29 byer verden over ud  veninderne eller modellerne, går man ikke i bad efter sport
     på gaderne, de fleste ikke iklædt andet end et afvæbnende  eller i svømmehaller.
     smil. Det var ikke kun en stor succes, men også en stor
     overraskelse, da hverken politiet eller pressen troede det
     faktisk ville finde sted.

     Dette var verdens første World Naked Bike Ride. Siden har
     det spredt sig til 70 byer verden over med tusindvis af del-
                            ”
     tagere.


    World Naked Bike Ride bruger nøgenhed til at vise det sår-
    bare menneske i byen. Desuden spiller Luca P. Gentile på,
    hvad vi udsætter hinanden for. Hvad er acceptabel opfør-
    sel i byen? At kapsle sig ind i metal og røgskyer er mere
    acceptabelt end at stå nøgen frem.

    At cykle nøgen i en demonstration er næppe sport, men en
    illustration af at det er menneskekroppe, der færdes i byen.

    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16