Page 13 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 13

Strand og


                                         nøgenvandring

                                          på Vera Playa

                                            Club Hotel                                             Af Paul Fabricius                                         Vera Playa Club Hotel er Spaniens
                                         ældste og største naturisthotel. På
                                         grundlag af et dejligt 14-dages op-
                                         hold i september 2017 vil jeg gerne
                                         give en beskrivelse af hotellet m.v. –
                                         og en opfordring til at besøge det.

    Men, som nævnt, er det ikke kun de unge der bliver mere og mere blufærdige.  Om hotellet
    På det seneste har man oplevet, at også mænd vælger at dække sig, når de går i  Hotellet ligger på den spanske øst-
    bad. Nogle bruger lændeklæder - en form for ”tarzanklæde”, som de beholder på  kysts sydlige del. Nærmeste lufthavn
    i bruseren. I en artikel i DR Nyhederne siger kønsforsker Christian Groes, at vi le- er Almeria – ca. 70 km fra hotellet.
    ver i en ’skizofren tid’, hvor man på den ene side hylder porno, sex og den frihed,  Der er 281 værelser og hele området
    der er forbundet med dem, og på den anden side, er der en tendens til at være  er præget af lave bygninger, meget
    bange, passe på og endda skamme sig over kroppen og seksualitet. Christian  grønt og roligt. Fra poolen er der di-
    Groes mener dog, at den tildækkende tendens blot er en tilbagevending til hvad  rekte adgang til stranden, der er in-
    normen var for nogle årtier siden, inden nøgenhed blev lig med frisind og frihed.  gen vej, promenade eller andet mel-
    Han mener, at nøgenhed altid har været et grundlæggende menneskeligt tabu. lem hotellet og stranden.

    Den stigende blufærdighed har også en praktisk konsekvens. Politiken skrev i  Fra kl. 8 morgen til kl. 20 aften er
    maj 2017, at svømmehallernes gæster fravælger at gå i bad, inden de hopper  hele hotellet naturistområde. Kun
    i bassinet. De er simpelthen beskidte. Som følge her af, øges mængden af klor  selve restauranten er ikke naturist.
    som tilsættes vandet, hvilket er nødvendigt for at forhindre, at bakterierne fra  Den ligger ned til stranden med en
    eksempelvis armhuler havner i badevandet. Den stigende mængde bakteriedræ- terrasse med udsigt over havet, kun
    bende klor i badevandet bekymrer Dansk Hydraulisk Institut, der er en forsk- 30 m væk.
    ningsorganisation med speciale inden for vandmiljø og kemikalier, eftersom den
    øgede mængde klor er usundt og blandt andet kan give udslag i røde øjne samt  Gæsterne
    et dårligt indeklima.                          De tre største grupper af gæster var
                                         spaniere, englændere og tyskere. Jeg
    Så hvordan væbner man sig mod den voksende bølge af blufærdighed specielt  traf ingen andre danskere på hotel-
    blandt unge? Måske ligger svaret i hvordan de voksne omgås deres børn, når  let. Der er god mulighed for at gøre
    de selv er nøgne. For blufærdighed smitter – og børn afspejler jo bare deres  bekendtskaber ved poolen. Jeg mød-
    forældrenes mønstre, hvilket blev konkluderet i en artikel i Aarhus Stiftstidende  te et tysk ægtepar, begge 74 år. Det
    i januar 2017. Hvis forældrene fravælger at gå i bad både før og efter familie- var interessant og tankevækkende at
    svømning eller venter med at gå i bad, til de kommer hjem efter fitness, hvordan  høre om deres barndom – begge de-
    skal man så forvente at børnene lærer at gøre det modsatte? Derhjemme bliver  res familier var, mens de var ganske
    badeværelsesdøre lukket og forældrene går ikke uden tøj mellem badeværelse  små, flygtet fra øst til Hamborg.
    og garderobeskabet, hvis deres børn er tilstede.             Da jeg var der, var de fleste gæster
                                         nok 50+, men der var dog også yngre,
    I en artikel i Samvirke fra juli 2017, bliver der præsenteret resultater af en under-
    søgelse foretaget af Coop Analyse, hvor der skulle besvares et enkelt spørgsmål:
    Hvornår skal man som forælder stoppe med at være nøgen foran sit barn? 4 uf
    af 10 (38%) af de udspurgte mener, at det skal man, når barnet selv viser, at det
    ikke vil se far og mor nøgne. Med andre ord, at man skal respektere barnets og
    egne grænser. Blandt psykologer og forskere er der som altid delte meninger.
    Nogle mener, at det lyder fornuftigt, andre, som professor i kropskultur Verner
    Møller, mener til gengæld ikke, at forældre på noget tidspunkt skal stoppe med
    at være nøgne over for deres børn, da det kun vil medvirke til at give børnene en
    forkvaklet kropsforestilling. Hvor får børnene deres grænser fra?

    Mediedebatten bølger i Danmark og Danske Naturister byder gerne ind som en
    stemme for et afslappet syn på nøgenhed.

                                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16