Page 14 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 14

samt børnefamilier. Der er aktivite-
    ter for børn adskillige gange formid-
    dag og eftermiddag. For voksne er
    der ligeledes aktiviteter som mini-
    golf, vand-volleyball, vandgymnastik,
    zumba m.v.                   Skiltning for

    Strand
    Sandstranden er god, bred og ki-
    lometerlang. Der er virkelig mange      (na)turister
    strandbarer. Dem, der ligger tættest
    på hotellet, kan man benytte uden
    påklædning – kun med et håndklæde               Af Henning Møller
    til at sidde på. Andre strandbarer no-
    get længere mod syd kræver lidt tøj.

    Vandringer                 olstebro kommune har fået den ide at skilte med, at der er en
    For mig er vandringer en væsentlig  naturiststrand i Græm, så turister i nærheden af Holstebro kan
    del af ferier og dagligdage. Jeg har  H benytte den. Det er især tyske turister, der gerne vil på naturist-
    adskillige gange gået nøgen langs  strand, hvor der er skiltet, så de ved, at det er lovligt at være nøgen.
    stranden mod nord til få hundrede  Turister ved ikke altid, at det er lovligt at være nøgen på alle strande i
    meter før byen Villaricos. Mod syd  Danmark, og er bange for at gøre noget der er forkert. Holstebro kom-
    har jeg gået nøgen forbi Puerto de  mune inviterede os i DN Midt/Vest til at deltage på dagen, hvor skiltene
    Roy og til lige før havnen i Garrucha  blev afsløret, så TV og aviser kunne se stranden, som det er planen, at
    – knap 5 kilometer. Ingen steder på  den skal bruges.
    mine vandringer har jeg set skilte der
    forbød naturisme – heller ikke når jeg  På dagen, hvor skiltene blev afsløret, var der flere taler. Søren Olsen, formand for
    var langt fra selve Vera Playa.   erhverv og turisme i Holstebro kommune, fortalte om vigtighed af, at der er et
                       tilbud til alle, også til dem, der kan lide at bade uden tøj. Vi naturister fik også lov
    I byen er der uklarhed om, hvor stort  til at blive hørt, dog blev det klip ikke sendt i TV. Dernæst blev der serveret ka-
    område man kan gå nøgen i. Der er  gemænd og kagekoner til alle. Så var det tid til indvielsen og alle, der havde lyst,
    ingen skiltning, der viser, hvor man  fik et rødt håndklæde og så løb vi samlet i vandet, selvfølgelig uden badetøj. Det
    ikke kan gå nøgen. Jeg har gået me- skal lige siges, at der var TV kameraerne klar, og det klip hvor vi løber i vandet,
    get rundt langt fra hotellet. Ingen  er blevet vist mange gange. Efter den officielle indvielse, havde vi arrangeret, at
    problemer. Ingen kommentarer. Dog  DN Østjylland var der med mobilsauna, så alle kunne blive varmet godt op igen.
    bør man nok holde sig fra bydelens  Vi afsluttede dagen med pølser og kartoffelsalat og hyggeligt samvær.
    gennemgående veje.

    Desuden kan man gå i bjergområde,    Græm Strand ligger ved Husby Klit. Kommer man fra syd (fra
    der ligger fra byen Villaricos mod  Ringkøbing) på vej nr. 181 forbi Strandgården, kører man helt
    nord og bjergområdet syd/øst for  op forbi vej 537. Det er den, der går mod Ulfborg, Tvind Sko-
    Garrucha                lerne m.m. Umiddelbart nord for vejkryds 181 / 537 kommer

                        man forbi Husby Kirke. Lige nord for kirken drejer man mod
    Gode internetsider:           vest ad en grusvej, der hedder Græmvej. Efter 3,4 km ender
                        grusvejen med en parkeringsplads. Herfra går man 100 –
    - https://www.playasenator.com/en/   500 meter mod nord. Stedet er ideelt med skov i baglandet,
     hotels/vera-playa-club-hotel
                        så der er ingen uvedkommende trafik gennem området, som
    - http://www.veraplaya.info      der er længere mod syd med sommerhusområder og mange
     er virkelig god, men mange      parkeringspladser langs vejen.
     informationer er op til 10 år gamle.

    - http://www.veraplayafriends.com    (Kilde: strandguide.dk)

    14
   9   10   11   12   13   14   15   16