Page 15 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 15

DANSKE NATURISTER
                – 2017 I UDPLUK
      Danske Naturister er en                         Om vinteren arrangeres der
      landsdækkende forening                          nøgensvømning og well-
      med 8 lokalforeninger, som                        nessaftner i alle landsdele.
      dækker hele Danmark. Der
      er ca. 1150 medlemmer i                         Om sommeren arrangeres
      foreningen.                               der weekendture og stran-
                                          daktiviteter.
      Læs om foreningen og
      dens aktiviteter på www.
      naturister.dk

                        SaunaEvent er tre gange
                        blevet afholdt i Køben-
                        havn og i forbindelse med
                        Kulturby Århus fik også
                        jyderne fornøjelse af et
                        SaunaEvent i november på
                        Århus Havn. SaunaEvent
                        indgik i Byens Puls.

                        SaunaEvent laves i sam-
                        arbejde mellem Danske
                        Naturister, Det danske
                        Saunaselskab og lokale
                        samarbejdsparter. I Århus
                        fejredes også Finlands 100
                        år med finsk saunakultur.
      Årets øtur i pinsen gik til                       Tysmosen Friluftscenter
      Sejerø med nøgenvandring                         ved Ledøje har i 2017
      fra campingpladsen til fyret                       fået etableret gode fysiske
      på nordvestspidsen af øen.                        rammer for aktiviteter med
                                          en café, en ny, stor sauna
      At lave naturisttur til en                        og et shelter til primitiv
      konventionel campingplads                        overnatning.
      er en god måde at udbrede
      kendskabet til naturismen.                        Saunaen blev indviet ved
                                          SaunaBasic i oktober og er
                                          siden brugt til månedlige
                                          saunaaftner. Shelteret kan
                                          bookes via hjemmesiden
                                          naturister.dk/tysmosen                                                       15
   10   11   12   13   14   15   16