Page 2 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 2

INDHOLD
                                            NØGENSPOR T

                                          3   Solsport
                                          5   Om nøgensport gennem
                                            tiden

                                          7   Petanque
                                          8   Når nøgensvømning
    At dyrke sport nøgen: er det sjov eller  artiklen på side 5). På en musikfe-
    alvor eller egentlig lidt provokerende? stival på Ry højskole i 2017 foregik  udvikler sig
                       et nøgenløb, som på mange måder  9 Nøgengolf
    I dette årsskrift har vi samlet er- mindede om Roskildes og så allige-
    faringer og tanker fra nogle af de  vel ikke. Deltagerne havde dekoreret   10  Sejlads og nøgenhed
    sportsgrene, som bliver udøvet som  deres kroppe og måske også drukket   11  Den nøgne krop i toppen
    nøgensport. Vi fortæller om interna- et par øl, men forummet var væsent-  12  World Naked Bike Ride
    tional kappestrid blandt naturister og  lig mindre end på Roskilde. Da selve
    om hyggesport blandt venner. I nø-  løbet var slut, forblev løberne nøgne
    gensport er afstanden fra det ene til  og badede eller gik i sauna nøgen. De    DEB ATTEN
    det andet ikke så lang. Vi fortæller om  var ikke akavede omkring nøgenhe- I D ANMARK
    eliteudøveres forhold til deres nøgne  den eller skyndte sig at tildække sig,
    krop. Nøgenhed kan også være en  som mange måske ville forvente at   12   Kropsdebatten kører afsted
    pointe i sig selv som i World Naked  unge ville gøre lige så snart den nøg-
    Bike Ride.              ne udfordring var slut. Et højskolefæl-  i medierne
                       lesskab er et meget anderledes forum
    I to artikler giver vi et bud på spor- end de offentlige strande. Der er så    F ORENINGSLIV
    tens placering i naturistbevægelsen.  stor tryghed og tilpashed i hinandens
    Er der udviklingspotentiale for for- selskab på højskolen, at nøgenheden
    eningen Danske Naturister i sports- bliver knap så skræmmende. Men   13   Strand og nøgenvandring på
    aktiviteter? Måske en adgangsvej til  oplevelsen viser, at nøgenløbets form  Vera Playa Club Hotel –Spa-
    yngre medlemmer? Kan nøgensport  kan give rammen til at afprøve og  nien
    være en måde at få afprøvet nøgen-  indlede nøgent samvær.
    heden?                                  14   Skiltning for (na)turister
                       Godt naturistår 2018!        15   Danske Naturister
    Mange tænker på nøgensport som
    nøgenløbet på Roskilde festival (se                    – 2017 i udpluk
    Årsskrift 2018 er udgivet af
    Dansk Naturister


    Ansvarshavende redaktør:
    Mette Duekilde
    Redaktion:
    Mille Hansen og
    Mette Duekilde


    Layout: itreklame.dk
    Tryk: partnerprint.dk
    www.naturister.dk
    info@naturister.dk
    2
   1   2   3   4   5   6   7