Page 4 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 4

i vejen for armens bevægelse med ketcher og kugle. På en
                               nøgen krop kan man se kroppens bevægelser. Mensendieck-
                               gymnastik udøves af alle (næsten) nøgen. Yoga og dans kan
                               dyrkes med bedre fokus på musklernes bevægelse under
                               den nøgne hud. Og så er det jo bare rart at være nøgen, hvis
                               man anstrenger sig. En løbetur, hvor ryg og lår ikke klistrer til
                               i svedigt sportstøj er skønt.

                               Det er ikke alle sportsgrene, der egner sig lige godt til nø-
                               genhed. De sportsgrene, der er populære blandt naturister,
                               er gerne sport uden så meget kropskontakt og uden behov
                               for meget specialudstyr. Fodbold på et vist niveau kræver
                               pigstøvler og benskinner. Så går det bedre med volleyball,
                               hvor holdene befinder sig på hver sin side af nettet.

                               Nøgensport er folkesport
                               Det største nøgensportevent, som Danske Naturister har
    idrætsudøvere, som kun viser kroppen, hvis den er ensartet  haft en organiseret deltagelse i, er det internationale natu-
    brun og perfekt. I nøgensport kan alle være med og du stiller  ristløb i Rosenfelde i Tyskland. På og omkring en stor natu-
    op med den krop, du nu engang har. Nøgensport er hygge,  ristcampingplads afholdes et løb for børn, voksne og ældre.
    ikke elite.                      Der er to løbedistancer og mulighed for at gå, både med og
                               uden vandrestave.
    Praktisk nøgenhed
    Kunne man ikke lige så godt dyrke sport med tøj på? Jo,  Formålet er ikke konkurrence eller sportspræstation. For-
    det kunne man da, men der er også praktiske fordele ved at  målet er at alle kan være med i en fest, hvor iscenesættel-
    være nøgen i nogle sportsgrene. Det er oplagt, når svømning  sen med startportal, heppekor, deltagerfotos og ikke mindst
    og vand er involveret. At komme op og ned i sommervarmt  præmieoverrækkelse er i orden. Vi deltager alle med vores
    vand med kano, surfbræt o. lign. er rart. Tennis, badminton  forudsætninger og vælger du at gå banen rundt småsludren-
    og petanque er udbredte sportsgrene på naturistresorts. Her  de i en gruppe, hepper vi også på dig.
    er det en fordel, at der ikke er tøj, som kommer hindrende
    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9