Page 6 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 6

dag er det reelt kun idealet om nøgenhed, som man kan
    opleve som ’sundhedsfremmende’ på langt de fleste dan-
    ske naturistcampingpladser. Alt andet er nu parkeret som
    ’individets frie valg’ som ingen andre skal blande sig i. Kun
    nøgenhed er stadig et krav, hvis man vil opholde sig på en
    naturistplads.

    Sport i dansk naturisme
    For godt 10 år siden opstod København Naturist Petanque
    hvor 12-14 medlemmer i nogle år aktivt mødtes for at
    fremme sporten i naturistkredse, men også for at spille
    med tøj mod almindelige påklædte klubber. Det lykkedes
    med et vist held og der blev bygget nogle broer med lige
    dele sjov, seriøsitet og accept.

    For 5-6 år siden gennemførtes et ’Nøgen-OL i 5-kamp’ på
    det daværende Tysmosen Naturist Camping, dog med et
    beskedent deltagerantal. I de senere år har et større an-
    tal danske naturister deltaget i det store årlige seriøse nø-
    genløb på FKK-Camping Ostsee og vundet flere præmier
    ved disse lejligheder. Og for et par år siden lykkedes det
    at afholde det første og eneste DM i Nøgensvømning i  naturismen åbenbart havde omkring starten af det 20. år-
    Blovstrød Svømmehal – for øvrigt bakket op af den lokale  hundrede, er den ”sportfrie” og afslappede naturisme,
    professionelle svømmeklub. Ved Svanholm Gods i Horns- som vi ser i dag faktisk mere sympatisk og næsten at fore-
    herred blev der også en sommerdag gennemført et herligt  trække. I dag er alle kropsidealer forsvundet i naturismen.
    nøgenløb i den private skov uden besvær eller stor ståhej.  Faktisk er det netop pointen at man kan deltage på trods af
    Men hvorfor får disse gode initiativer så ikke startet en bøl- manglende styrke, træningstilstand, smidighed, kropsform,
    ge af kollektiv begejstring og nye ideer og aktiviteter? etc. Det handler ikke mere om at forbedre hele menneske-
                                racen, men kun om at individet, du og jeg, skal have det
    Mange steder i Europa er der mulighed for flere aktivite- godt. Der spilles selvfølgelig sportsgrene som petanque og  det handler om fællesskab, om at
                                                                snakke, og man derfor har valgt den
    ter som nøgen. Nogle steder kan man spille golf, mange  boulle, især i Frankrig, men alle der har oplevet det, ved at  absolut fysisk nemmeste sportsgren.
    pladser har tennis-, badminton- og volleybaner, andre har
    store bassiner der bruges til bl. a. konkurrencer og vand-                               Der er stadig adskillige internationale
    gymnastik. Lokalt kan sportsgrene være store, hvor geogra-                               sportskonkurrencer internt i naturis-
                                                                men (f.eks. INFs svømmestævne, In-
      ”Værdigheden vil vende tilbage                                           ternationaler Naturistenlauf) og de er
      til Mennesket, naar Mennesket                                           rimelig seriøse, men også her virker
                                                                det som ideologien helt mangler. Det
      vender tilbage til Naturen..”                                           handler kun om individets præstati-

                                                                on. Deltager man i det mærker man,
                                                                at det bare er et sportsarrangement
      ”Vort mål er: Mere Sundhed og                                           som i tekstilverdenen, bortset fra at
                                                                det foregår uden tøj. Men samtidig
      mere Livslykke til de flest mulige                                         opdager man at menneskekroppen
      Mennesker..”                                                    faktisk fungerer fint, ja måske endda
                                                                bedre, uden sportstøj. I Danmark har
                                                                der også været gennemført sommer-
                                                                lige vandreture, men igen handler det
      (citater fra Sol & Sundhed,                                            her mere om at individet skal mærke
      1940erne)                                                     og beskæftige sig med naturen. Uden
                                                                at der er noget større formål end op-
                                                                levelsen og det sociale samvær.
    fien giver mulighederne. På spanske El Portus er der f.eks.
    dykning i det klare Middelhav, og klatring på bjergskrænter.                              En slags konklusion
    På franske Arnaoutchot er der surfskole, og gæster udfører                               Ideologier og –ismer har det svært
    reel bølgesurfing i det vilde Atlanterhav.                                       i dag, diktaternes tid er forhåbent-
                                                                lig næsten overstået, konkurrence-
    På danske pladser er der nærmest ingen mulighed for                              mentalitet har vi så rigeligt af i vores
    sport. Redskaberne er typisk forvitrede. Stort set ingen                            samtid. Så skal vi skabe rum og lyst
    spiller volleyball mere, fodboldmål (hvis de findes) bliver                           til sportslige aktiviteter - også uden
    ikke brugt, bordtennisbordene ruster. Er det på grund af                                tøj - må vi tage det frie valg seriøst.
    alderssammensætningen af campisterne? Der er måske en
    hoppepude, men den er så kun til børn.                                         Vi kunne måske vælge at lægge vægt
    På den - til dels betænkelige - ideologiske baggrund som  Foto: Gengivelse af billeder i Sol og Sundhed        på naturismens grundsten - toleran-

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11