Page 9 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 9

NØGENGOLF
                                          Af Torben Larsen


       t arrangement som nøgengolf burde være garant   leje hele området for en dag. Heri medregnet klubhuset,
       for en deltagersucces i naturistkredse. At spil- hvor klubbens ’kro-mutter’ (som heller ikke var nøgenfor-
    E le golf uden en trævl på kroppen forener jo de    skrækket) ville varte os op under og efter vores aktiviteter
    ting, som mange naturister efterspørger, nemlig nø-  på ’greenen’.
    genhed, god motion, frisk luft og socialt samvær. Det
    var i hvert fald dét, som drev initiativet frem i 2016. Mensalgaard har en 9-hullers bane og en par-3 bane for
                                begyndere. Deltagergebyret blev sat til 200 kroner ud fra
    Dengang allierede jeg mig med Carsten Wagner, som  en forventning om 25 fremmødte. Vores forening stillede
    både var golfspiller og naturist – gode egenskaber hos en  en underskudsgaranti på 1000 kr. i tilfælde af, at antal del-
    samarbejdspartner udi nøgengolf. Han kendte en golfklub  tagere skuffede. Deltagergebyret gav adgang til golfområ-
    i Nordvestsjælland, Mensalgaard, hvor muligheden for at  det samt klubhuset i tidsrummet kl. 14 til 20, søndag den 7.
    praktisere nøgengolf burde være tilstede, skønnede han. august. Deltagerbetalingen inkluderede også en prøvetime
                                med instruktør. Hvis man ikke havde sine egne golfkøller,
    Fornemmelsen var rigtig, og vi fik en aftale i stand med be- kunne et sæt lejes af klubben for 50 kroner.
    styreren, Tom, som bestemt ikke syntes nøgenforskrækket.
    Det kunne hans medlemmer dog godt være, mente han,   Jeg syntes selv, at arrangementet blev slået ret stort op:
    så vi kunne ikke spille sammen med dem; i stedet måtte vi  Indbydelsen blev oversat til engelsk, tysk og fransk og
                                sendt til publicering i INF’s medlemsblad ’Focus’ i håb om
                                at tiltrække udenlandske, golfspillende naturister. I Europa
                                praktiseres nøgengolf så vidt vides ellers kun i Frankrig på
                                naturist-resortet ’La Jenny’.

                                På trods af indenlandsk som udenlandsk annoncering blev
                                arrangementet ikke den store deltagersucces. Vejret var
                                ikke med os, og nøgengolf kræver godt vejr med sol og
                                ingen vind over de åbne vidder. Der var kun en svag vind,
                                men vejret var gråt og regnfuldt, så det kunne måske for-
                                klare den manglende deltagelse af udlændinge. Imidlertid
                                var der bindende tilmelding for herboende naturister, og
                                af dem havde kun 15 tilmeldt sig. Arrangementet blev dog
                                gennemført som planlagt med efterfølgende spisning i
                                klubhuset.

                                Et forsøg på en gentagelse i 2017 måtte opgives, da der
                                kun var 10 tilmeldte. Dette skyldtes ikke svigtende inte-
                                resse blandt golfspillerne, men datoen var – viste det sig
                                - uheldigt placeret i forhold til ferie- og rejseplaner.
                                Nu giver vi projektet en chance til i 2018, men fremgangs-
                                måden bliver en anden: denne gang bliver det ikke Mensal-
                                gaard, men naturisterne, der foreslår en dato.

                                Min erfaring med tilslutning til nøgengolf er, at prisen sam-
                                menholdt med usikkerheden omkring vejret afholder man-
                                ge naturister fra at forsøge sig med sporten, hvorimod in-
                                karnerede golfspillere sætter spillet over pris, vejr og vind.

                                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14